New Koala Plush Toy

New Koala Plush Toy in various sizes.